Austin K2

Technische gegevens

Merk: Austin

Type: K2

Kenteken: A-35918>NJ-29-33

Bouwjaar: 1940

In dienst: 1950

Korps: Hoogezand

Opbouw: Eigen bouw

Eigenaar: Brandweermuseum H-S

Het verhaal achter de Austin

Na de 2e wereld oorlog is er in Nederland gebrek aan brandweermateriaal. Vanuit Engeland komen er diverse motorspuiten en Austin K2 Bellenwagens naar Nederland. Door bemiddeling tussen het militair gezag en de Rijks Inspectie van het brandweerwezen zijn ruim 250 vrachtwagens voor de brandweer en luchtbescherming doeleinden aangekocht, waaronder 124 Austin K2 Bellenwagens.

Uiteindelijk hebben tot 1 mei 1948 152 Austin Bellenwagens hun weg in de Nederlandse Brandweer gevonden. Samen met ruim 200 motorspuiten vormden deze een welkome aanvulling op het door oorlogsgeweld, vorderingen en ouderdom verzwakte nog beschikbare brandweer materieel.

Na de verstrekking aan de korpsen heeft de brandweerinspectie nog getracht de bestaande carrosserie te laten vervangen door een bruikbaarder model, maar de brandweer zag het voertuig als “tijdelijk”  en wilde hier geen geld insteken.

De Austin K2 heeft de naam bellenwagen gekregen omdat op het dak een grote koperen bel zit die als sirene fungeerde.

De brandweer van Hoogezand was 1 van de korpsen die een Austin K2 Bellenwagen heeft gekocht samen met een Dennis motorspuit. Want ook in Hoogezand was er een tekort aan brandweermaterieel.

De Austin bellenwagen en de Dennis motorspuit werden gestationeerd achter het oude gemeentehuis aan de Hoofdstraat in Hoogezand.

De Austin bellenwagens werden in Nederland rood geverfd en met de tekst BRANDWEER afgeleverd aan de korpsen die een auto hebben gekocht.

De bellenwagen werd gebruikt bij de brandweer om de Dennis motorspuit naar de brand te brengen maar ook om manschappen achterin de “bak” mee te nemen naar de brand. Later is achter in de bak slangen, een opzetstuk met kraansleutel en ander klein materiaal geplaatst.

Bij een grote brand in Sappemeer bij  W.A. Scholtens is de bellewagen ook ingezet met de Dennis motorspuit. Hier is nog een oude kranten foto van. Rechts op de foto staat de Austin Bellenwagen.